Samtale om at leve og dø bevidst Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Samtale om at leve og dø bevidst  af Birgit Westphal  Christensen

Birgit Westphal Christensen


Samtale om at leve og dø bevidst


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Bogen er skrevet for seniorer, men også andre, som er nysgerrige eller føler sig parat til at reflektere bevidst over indholdet i deres sidste livsfase og over døden: ”At leve og dø mere bevidst vil i al sin enkelhed sige, at vi hver især bliver mere opmærksomme på, hvad der rører sig i os og lader os vejlede af vores erfaring, visdom og indre stemme, når vi vælger vejen frem.”
Uddrag af anmeldelse af Maria Justiniano, næstformand i Globale Seniorer, konsulent og socialrådgiver:
Bogen skriver sig ind i en række af nyere personlige fortællinger om død og tabu overfor døden i Danmark. Denne bog udmærker sig imidlertid ved at tilbyde værktøjer og stille væsentlige spørgsmål, som den enkelte kan reflektere over – enten alene eller sammen med andre. Samtidig stiller forfatteren sine egne erfaringer og refleksioner til rådighed, hvilket gør bogen særligt autentisk og vedkommende. Bogen er vigtig og relevant for målgruppen, netop fordi den tager hul på det tema, som mange – også ældre – mennesker i Danmark bevidst eller ubevidst søger at undgå, nemlig døden.
Forfatteren rejser en række helt centrale spørgsmål, der giver læserne mulighed for at tage stilling til hvordan de ønsker at leve de sidste år, hvordan de ønsker at tage afsked, og hvordan de kan tale med deres nærmeste om døden, samt hvad de forestiller sig sker efter døden. En hovedpointe i bogen er, at døden er en del af livet, og at forberedelserne til døden finder sted, medens man er i fuld gang med at leve sit liv.
Uddrag af bogen
Vi ved, at den måde, vi forholder os til vores egen dødelighed på, vil påvirke både vore børns og børnebørns forhold til liv og død, og hvis vi magter at være åbne og forholde os til vores egen frygt, kan vores eksempel inspirere og vejlede dem, vi elsker højest, hvis de og vi ønsker det. Det svarer til den rolle, som ældre har i mange andre samfund som dem, der har den dybeste viden om livet og døden.
Om forfatteren
Birgit Westphal Christensen (f.1949) er sygeplejerske og har en master- og PhD-grad inden for public health og har arbejdet med sundhedsfremmende arbejde i Danmark og i mange forskellige lande og kulturer i hele verden. Interessen for sammenhængen mellem krop, psyke, sjæl og sundhed afspejles såvel i hendes undervisning som i hendes bøger. I dag er hun – ud over at være pensioneret – konsulent, foredragsholder og samtalepartner for mennesker, som tumler med livs- og dødsspørgsmål.