Evaluering og arkitektur – brugere, interview, analyse og fænomenologi Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Evaluering og arkitektur - brugere, interview, analyse og fænomenologi af Jan Johansson

Jan Johansson


Evaluering og arkitektur – brugere, interview, analyse og fænomenologi


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Denne bog omhandler evaluering af arkitektur med anvendelse af interview som kvalitativ metode med en fænomenologisk tilgang. Der redegøres for nordiske arkitekters evalueringstradition med fokus på forskernes inddragelse af brugerne ved kvalitativ arkitekturforskning.
Der beskrives, hvilke brugergrupper som kan være relevante at interviewe. Derudover beskrives de fordele, der kan være ved at anvende forskellige former af interview for at styrke resultaterne af brugernes erfaringer. Der gives endvidere anbefalinger til, hvordan man som forsker eller undersøger – med en fænomenologisk tilgang – kan gennemføre interviews, foretage transskribering og gennemføre den fænomenologiske analyse.
Bogens indhold kan bringes i anvendelse ved eksempelvis evaluering af almene boliger og almene boligbebyggelser, men også i forbindelse med evaluering af anden boligarkitektur og arkitektur i øvrigt, hvor brugernes erfaringer tænkes at have relevans.
Intentionen med bogen er tænkt som et bidrag til at pege på nogle af de muligheder, der er indenfor kvalitativ arkitekturforskning. Derudover retter bogen fokus på, hvorfor brugernes erfaringer med fordel kan understøtte en mere helhedsorienteret evaluering af arkitektur. Bogen er hovedsageligt tænkt som en lærebog til brug for studerende på arkitektstudiet, bygningskonstruktøruddannelsen, ingeniørstudiet samt beslægtede uddannelser.