Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten af Jesper Lau Hansen

Jurisdiktioner


Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten giver en grundig indføring i de to juridiske discipliner. Den gennemgår de fundamentale principper og hensyn, som ligger bag reguleringen af handel med finansielle instrumenter på børserne samt regulering af de selskaber, som agerer på kapitalmarkedet. Grundlæggende forhold og den praktiske indretning af kapitalmarkedet forklares i et let tilgængeligt sprog, og samtidig fremstilles det nye finansielle tilsyn i EU, dets myndigheder og regelskabelsen på europæisk og nationalt niveau.
Bogen kræver ingen særlige forudsætninger og henvender sig til alle, der gerne vil have en bedre forståelse af de finansielle markeder og reguleringen heraf.