Andre vinkler pa ledelse og organisation Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Andre vinkler pa ledelse og organisation

Bogreolen.dk


Andre vinkler pa ledelse og organisation


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Bogen afspejler professor Jens Genefkes mangesidige beroringsflader og hans mangearige arbejde i brydningsfladen mellem virksomhedsledelsens teori og praksis. Bidragyderne har i flere tilfAelde brugt muligheden for at fremlAegge anderledes synsvinkler pa udviklingen inden for ledelse og organisation.De 14 bidrag rAekker saledes fra en generel kritik af den nationale satsning pa teknologi (Agersnap) til specifikke diskussioner af ledelsesteoretiske emner sasom budgettets Aendrede betydning samt nye krav til organisationsstruktur, boundary spanning og mangfoldighedsledelse (Bukh, Sorensen, Sondergaard, Hildebrandt). I tre bidrag reflekterer praktiserende konsulenter over deres erfaringer med organisationsAendringer og personaleledelse (Holmgren, Andersen, Engelbrecht), og tre andre handler om at identificere muligheder og at skabe betingelserne for entrepreneurship (Blenker, Nielsen, Rind Christensen). De sidste bidrag handler om markedsforing med duale distributionskanaler, det okologiske marked og de nye tiders publicering (Mols, Vestergaard, Horluck).