Sundhedsret Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Sundhedsret  af Helle Bødker Madsen

Jurisdiktioner


Sundhedsret


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Denne bog er udarbejdet med henblik på undervisningen i kursusfaget Sundhedsret på kandidatuddannelsen i jura ved Aarhus Universitet. Bogen behandler de grundlæggende regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter og patienters rettigheder. Bogen behandler således de specifikke sundhedsregler og samspillet mellem disse og de almindelige regler, herunder forvaltningsretten, de grundlovsbeskyttede frihedsrettigheder samt straffe- og EU-retten. Det er bogens centrale sigte at skabe et bredt funderet overblik over de på visse områder meget detaljerede sundhedsregler. Dette har nogen grad været bestemmende for valget af de emner, som behandles.
Med 4. udgaven er Sundhedsret ajourført med nyt lovstof, domme, ombudsmandsudtalelser
samt administrativ praksis m.v. Som tilfældet har været med
de tidligere udgaver, er fremstillingen i første række udarbejdet med henblik
på undervisningen i faget på kandidatuddannelsen i jura. Materiale fremkommet
efter 15. maj 2018 er som udgangspunkt ikke medtaget.