EU-Rettens påvirkning af dansk forvaltningsret Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

EU-Rettens påvirkning af dansk forvaltningsret af Niels Fenger

International ret


EU-Rettens påvirkning af dansk forvaltningsret


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Denne tredjeudgave af »EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret« har i første række karakter af en ajourføring af andenudgaven i lyset af navnlig nyere retspraksis og databeskyttelsesforordningen. Samtidig har EU’s Charter fået en mere fremtrædende plads, der svarer til den øgede betydning, Chartret
har i EU-Domstolens nyeste praksis.