Det danske folks historie i det nittende århundrede. Bind 1 Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Det danske folks historie i det nittende århundrede. Bind 1 af Holger Begtrup

Holger Begtrup


Det danske folks historie i det nittende århundrede. Bind 1


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Holger Begtrups fire bind om det danske folks historie i det 19. århundrede fortæller i modsætning til mange andre historiebøger ikke kun om de store begivenheder, og hvad de førte med sig. Han går også i dybden med det danske kulturliv i det 19. århundrede, de store kulturpersonligheder og litterater, tidens religiøse strømninger, politik og debat om modersmål, poesi, uddannelse og meget andet af det, der definerede det danske folk i det 19. århundrede.Bind 1 fortæller blandt andet om nogle af det 19. århundredes største danske digtere så som Adam Oehlenschläger, B.S. Ingemann og N.F.S. Grundtvigs store betydning for den danske kultur, krigsårene 1807-14 og tyveriet af guldhornene.
Holger Christian Begtrup (1859-1937) var en dansk teolog, højskoleforstander og forfatter. Han var uddannet cand.theol. og vandt i 1883 Københavns Universitets guldmedalje. I 1895 grundlagde Holger Begtrup Frederiksberg Højskole, som han blev forstander for. Holger Begtrup er desuden kendt for sine bøger “Det danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede”, “Grundtvigs udvalgte Skrifter”, biografien “C. Berg, en dansk Politikers Udviklingshistorie” og “Den danske Højskole”.