Kompetencemal og gymnasiereform Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Kompetencemal og gymnasiereform af Jensen Bent Brandt

Bogreolen.dk


Kompetencemal og gymnasiereform


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

I august 2005 tradte gymnasiereformen i kraft. LAererne blev palagt at planlAegge deres undervisning med udgangspunkt i mal for elevernes kompetencer. Undervisningsministeriet satte efteruddannelse i gang med det sigte at fa lAererne til at tAenke i kompetencer. Ministeriet lancerede et nyt koncept for efteruddannelse, den sakaldte kaskademodel, der skulle fa virkningerne af efteruddannelsen til at sprede sig fra deltagerne til deres kolleger.Denne rapport stiller sporgsmalet: Har dette nye fokus den onskede effekt? Rapporten analyserer erfaringerne fra et af de nye fteruddannelsesprojekter, ‘LAerer lAerer lAerer didaktik pa tvAers af de gymnasiale uddannelser’. De deltagende lAerere Aendrede deres didaktiske tAenkning og blev mere orienteret mod elevkompetencer. Intentionerne med kaskademodellen blev imidlertid kun naet i beskedent omfang. LAengere efteruddannelse og mere ledelsesopbakning ser ud til at vAere nodvendigt for at realisere kaskademodellen.Rapporten henvender sig til alle med interesse for den nye gymnasiereform og lAereres efteruddannelse.