Gensyn med sofavAelgerne Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Gensyn med sofavAelgerne af Lise Togeby

Palle Svensson


Gensyn med sofavAelgerne


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Danskerne er gode til at stemme. Valgdeltagelsen falder ikke – som det sker de fleste steder – og stemmeprocenten er hojere end i de fleste andre lande. Hvad kan forklaringen vAere? Det er det centrale sporgsmal, som diskuteres i Gensyn med SofavAelgerne.Bogen indeholder derudover grundige analyser af de etniske minoriteters valgdeltagelse i Danmark i forbindelse med kom-munalvalgene. De etniske minoriteter stemmer ikke i samme omfang som andre valgberettigede, men de stemmer i Danmark i betydeligt storre omfang end minoriteterne i andre lande, der har givet udenlandske statsborgere valgret til kommunale valg.Denne bogs undersogelse af, hvem der stemmer, og hvem der ikke stemmer – og hvorfor og hvorfor ikke – bygger dels pa et ene-staende materiale i form af valglisterne i 25 kommuner ved valg-ene i 2001 med i alt 1,4 mio. vAelgere, dels pa en interview-undersogelse fra 2002. Dette righoldige materiale giver ikke blot mulighed for at sammenligne med forholdene i andre lande, men ogsa med det danske pionerarbejde SofavAelgerne fra 1964.