Entreprenorskabsundervisning Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Entreprenorskabsundervisning


Entreprenorskabsundervisning


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Med udgivelsen af Entreprenorskabsundervisning gor en rAekke forskere et forsog pa at genskabe en foretagsomhed, som mennesker af naturen er udstyret med, men som det traditionelle undervisningssystem ikke formar at understotte.Entreprenorskab er ikke noget, man automatisk tilegner sig ved at skrive forretningsplaner, snarere en metode eller en made at anskue verden pa. Undervisning i entreprenorskab trAener studerendes evne til at se muligheder, men ogsa til faktisk at sAette ting i gang med lyst og energi. Malet er at skAerpe kommende entreprenoreres foretagsomhed, og midlet er gennem arbejdet med konkrete projekter at give dem erfaringer i at bruge deres faglighed til at lose opgaver i den virkelige verden.Alle steder i samfundet er der brug for entreprenorer og deres evne til at fa ideer, tage initiativer og omsAette dem i praksis. Bogen viser dermed nye veje for fremtidens uddannelser.