Forbrydelser og andre strafbare forhold Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Forbrydelser og andre strafbare forhold af Jens Røn

Jurisdiktioner


Forbrydelser og andre strafbare forhold


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Forbrydelser og andre strafbare forhold indeholder en grundlæggende gennemgang af reglerne om de enkelte lovovertrædelser. Udgangspunktet tages i straffeloven, og stof fra andre love trækkes ind, hvor det er relevant.
Fremstillingen er kompakt og skrevet i et lettilgængeligt sprog. Den henvender sig såvel til studerende som praktikere og andre interesserede. Til illustration af de behandlede emner er der i teksten medtaget korte referater af nyere retspraksis. Bogen indeholder desuden et udførligt sagregister og en paragrafnøgle, der gør den velegnet som opslagsværk.
Bogen indeholder bidrag fra vicedirektør i Udlændingestyrelsen Anders Dorph, advokat Hanne Rahbæk, statsadvokat ved Rigsadvokaten Jens Røn, højesteretspræsident Thomas Rørdam samt professor i strafferet Jørn Vestergaard. Alle forfattere er eller har været undervisere i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
Denne 3. udgave er ajourført frem til medio 2018 og fagfællebedømt.