Introduktion til makroøkonomi Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Introduktion til makroøkonomi af Jesper Jespersen

Makroøkonomi


Introduktion til makroøkonomi


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Introduktion til Makroøkonomi er en lærebog om de grundlæggende teorier til forståelse af drivkræfterne bag den overordnede samfundsøkonomiske udvikling. Det gennemgående tema i bogen er makroøkonomisk politik med det formål at opnå høj beskæftigelse, ligevægt på betalingsbalancen og prisstabilitet. I bogen forklares sammenhængen mellem produktion, efterspørgsel og beskæftigelse i makroøkonomisk perspektiv. Desuden illustreres betydningen af internationalt økonomisk samarbejde, og årsagen til og konsekvenserne af finans- og gældskrisen belyses.
Denne 3. udgave er stærkt revideret og inkluderer nu også en digital dimension til hjælp for både underviseren og den studerende:
•Hvert kapitel indledes med en YouTube-video, hvor kapitlets hovedpunkter fremhæves, og væsentlige udviklingsforløb præsenteres.
•Fremstillingen understøttes af 30 pædagogiske diagrammer, hvoraf 12 er blevet gjort interaktive og kan downloades fra YouTube.
•Alle kapitler tilbyder en multiple choice-test til selvstudium. Prøverne findes både digitalt og i bogen.
•På Djøf Forlags hjemmeside kan bogens figurer downloades som brugervenlige PowerPoint-slides, der kan benyttes i undervisningen (find materiale til download i både PowerPoint- og PDF-format under fanen ”Slides”).
Om forfatterne
Jesper Jespersen er cand.polit., ph.d. fra Det Europæiske Universitet i Firenze, professor i samfundsøkonomi på Roskilde Universitet siden 1996 og dr.scient.adm. med disputatsen Makroøkonomisk Metodologi i 2007. Jesper Jespersen har udgivet adskillige bøger og videnskabelige artikler om samfundsøkonomiske emner.
Henrik R. Jensen er cand.scient.adm., ekstern lektor i samfundsøkonomi. Han har undervist på Copenhagen Business School, en række af landets erhvervsakademier og har arbejdet som forskningsassistent på Roskilde Universitet. Derudover har han i en årrække haft selvstændig virksomhed.