Kierkegaards Gudsbegreber Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Kierkegaards Gudsbegreber af Birgit Bertung

Bogreolen.dk


Kierkegaards Gudsbegreber


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Søren Kierkegaard (1813-1855) skrev ikke kun
om sin egen tids menneskelige forhold og dens
problemer, men fokuserede meget bevidst på det
almenmenneskelige, der gælder til enhver tid – det
eksistentielle eller religiøse – hvilket til stadighed
gør ham aktuel. Det har imidlertid i årtusinder været
diskuteret, hvad kristendom egentlig er, og en af
grundene til polemikken er, at man i de fl este tilfælde
ikke har villet defi nere, hvad man overhovedet mente
med begrebet ”gud”.
”Kierkegaards Gudsbegreb” viser derimod med
talrige citater, hvad han forstår ved Gud og har derfor
underteksten ”Hvad betyder ordet Gud?”. Der er
nemlig meget forskellige meninger om ordets indhold,
hvilket ikke mindst er blevet aktualiseret med
de mange indvandrere, der har en totalt anderledes
opfattelse end Kierkegaards. For ham er Gud ikke
en genstand, men et værdianliggende, nemlig den
højeste værdi: kærlighed, som mennesket derfor skal
stræbe mod at efterfølge.
Alle specielle og gammeldags ord, som navnlig
unge mennesker kan have problemer med at forstå,
forklares. Derfor er bogen også egnet for fx gymnasier,
højskoler og som introduktion til studerende,
samt naturligvis til studiekredse og selvstuderende.
Birgit Bertung er mag. art. i fi losofi og forfatter
til adskillige bøger om forskellige aspekter af Kierkegaards
fi losofi og teologi. Hun var i 25 år sekretær for
og medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse,
og er af Politiken blevet betegnet som ”den
skarpsindige magister”.