Reaktionens Tid Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Reaktionens Tid  af Ove. K.  Pedersen

Ove. K. Pedersen


Reaktionens Tid


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

I 2011 skrev Ove K. Pedersen Konkurrencestaten, hvori han beskrev, hvordan betingelserne for velfærden har forandret sig. Fra at løfte arbejderklassens levestandard skal velfærdsstaten nu i højere grad optimere alle borgere, så Danmark kan begå sig i den internationale konkurrence.
Siden er konkurrencestaten blevet samlebetegnelse for nedskæringer, effektiviseringer og stressede borgere som fodsoldater i vækstens tjeneste, mens Ove K. Pedersens bog er blevet heftigt diskuteret.
Nu svarer Ove K. Pedersen igen.
I Reaktionens tid – konkurrencestaten mellem reform og reaktion forklarer han, hvorfor konkurrencestaten er en videreudvikling af og ikke en modsætning til velfærdsstaten. Han redegør både for konkurrencestatens opståen og for den værdi- og idékrise, som den har ført med sig. Løser vi ikke den krise, kan vi tabe trygheden og velstanden på gulvet, siger han.
Anmeldelser
“Overkaj strikes back” ★★★★★ – Berlingske
“En fremragende, oplysende og udfordrende bog.” – denoffentlige.dk
“Det er en meget oplysende bog, Ove K. Pedersen har skrevet med Reaktionens tid. Den er oplysende, fordi han her på forbilledlig vis forklarer, hvordan hans meget omtalte bog Konkurrencestaten fra 2011 i virkeligheden skal forstås.” – Information
Ove K. Pedersen (f. 1948) er uddannet i statskundskab, professor emeritus i komparativ politisk økonomi og har publiceret en lang række bøger på dansk og engelsk, bl.a. den indflydelsesrige Konkurrencestaten (2011) og Markedsstaten (2014), men også The National Origins of Policy Ideas (2014), ligesom han er bidragsyder til Konkurrencestaten og dens kritikere (2017).