Livsduelighed på skoleskemaet Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Livsduelighed på skoleskemaet af Louise  Tidmand

Bogreolen.dk


Livsduelighed på skoleskemaet


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Begrebet livsduelighed defineres med udgangspunkt i relevant litteratur, og gennem en
litteraturoversigt redegøres for det positivt psykologiske perspektiv på undervisning i livsduelighed.
Artiklen tager udgangspunkt i forskningsspørgsmålet: Hvilke meninger og
formål er der med at undervise i livsduelighed i en dansk skolekontekst? Mening og
formål som begreber defineres med udgangspunkt i relevant litteratur. Dernæst diskuteres
forskningsspørgsmålet, idet et makroøkonomisk perspektiv, et sundhedsperspektiv og
et politisk uddannelsesperspektiv præsenteres. Slutteligt svares på forskningsspørgsmålet,
og der perspektiveres til den danske grundskole og ungdomsuddannelser som arena for
undervisning i livsduelighed set i forhold det 21. århundrede.