Retsvidenskabsteori Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Retsvidenskabsteori af Carsten  Munk-Hansen

Retspraksis


Retsvidenskabsteori


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Fremstillingens indhold er væsentligt omstruktureret og omskrevet på baggrund af undervisningserfaring. Dele af fremstillingen er forenklede. Der er tilføjet et nyt kapitel om teknologi (algoritmer, kunstig intelligens mv.). Ændringerne har et omfang, der reelt gør det til en ny fremstilling. Det har dog uændret været et mål at forbinde teori og forskningspraksis. Fremstillingen er udarbejdet med henblik på, at den kan tjene til at indgå i bachelorstudiets undervisning i videnskabsteori. Derfor er der valgt en række eksempler, der skønnes egnede til denne målgruppe. Endvidere er det et sprogligt mål, at fremstillingen er tilgængelig også for studerende, der endnu ikke er fortrolige med særlige juridiske og filosofiske begreber. Det har omfangsmæssigt været et mål, at fremstillingen ikke skal være tynget af mange sider, men omvendt ikke skal være så koncentreret, at tilgængeligheden møder unødige hindringer. Fremstillingen er opdateret med lovændringer, nye domme, nye hjemmesideadresser til kildesøgning mv.