Udvikling af et demokratisk sindelag Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Udvikling af et demokratisk sindelag af Anne  Linder

Oliver Nani


Udvikling af et demokratisk sindelag


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Demokratisk sindelag handler om at ville den demokratiske dialog på trods af forskellighed
og uenighed. I den pædagogiske sektor drøftes ofte, hvordan pædagogikken kan
leve op til sit ansvar om at understøtte demokratiske idealer. Sammenhængen mellem
det pædagogiske møde og demokratifremmende indsatser er et komplekst felt, hvor det
kan være svært at begribe, at det nære samspils mikroskopiske processer har en grundlæggende
betydning for kvaliteten af det store fællesskab, vi kalder samfundet. Denne
artikel belyser, hvordan vi kan møde hinanden i vores zone for intimitet, og hvordan
der herfra kan opstå et samspil, der skaber positiv synergi for fællesskabet, som på den
lange bane bonner ud som demokratisk sindelag. En gennemgående pointe i artiklen er,
at demokratifremmende indsatser kræver sensitivitet og relationskompetence, fordi det
er gennem det relationelle samspil, at vi kan skabe eller genskabe den evne til medfølelse
og oplevelse af samhørighed, som gør det meningsfuldt af indgå i en demokratisk dialog
med andre