Fælles Sprog Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Fælles Sprog af Steen Bach Hansen

Steen Bach Hansen


Fælles Sprog


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Fælles Sprog er et koncept til private og professionelle. Det er en håndbog i at bruge sproget som den primære faktor til at forstå og forandre hverdagen og løse de problemer som vi ønsker at overkomme. Bogen er letlæselig og indeholder konkrete virkemidler og metoder til, at kommunikere på tværs af faggrænser, forståelsesrammer og virkeligheder. Konceptet hedder Fælles Sprog, fordi målet er at lære os at have et fælles sprog, så det bliver nemmere at forstå hinanden. Med Et Fælles Sprog behøver vi ikke lære nye (fag)sprog – vi skal blot lære at forstå og bruge vores eksisterende sprog bedre. Formålet er således at sætte læseren i stand til at forstå og anvende Fælles Sprog. Dette gælder, uanset om du læser bogen i professionel sammenhæng eller for at blive bedre til at tale med din partner eller din teenager. Fælles Sprog blev oprindeligt til ud fra et ønske om, at fordre socialrådgivere, lærere, pædagoger og andres kommunikation på tværs af faggrænser.