Didaktiske implikationer og principper ved global online inter-universitetsundervisning og hotseat tutorials Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Didaktiske implikationer og principper ved global online inter-universitetsundervisning og hotseat tutorials af Rikke Toft Nørgård

Rikke Toft Nørgård


Didaktiske implikationer og principper ved global online inter-universitetsundervisning og hotseat tutorials


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Dette bidrag beskriver et didaktisk eksperiment med det netbaserede vejledningsformat
“online hotseat tutorials” på kandidatuddannelsen i it-didaktisk design på Aarhus
Universitet. Formatet er en særlig form for kollektiv online vejledning, der skaber en
ny form for partnerskab og kollegialitet i den faglige vejledning mellem studerende og
undervisere. Formatets særlige medieøkologiske setup bevirker, at studerende indtager en
rolle, der ikke blot minder om peer-feedback eller traditionel partnerskab i relationen
til vejleder. Derimod viser undersøgelsen, at de studerende i det særlige didaktiske online
setup indtager rollen som partnere i vejledningen på lige fod med deres undervisere, og
at de fungerer som facilitatorer, vidensforvaltere og relationelle bindeled mellem underviserne
og deres medstuderende. Artiklen starter med at placere undersøgelsen i en
universitetspaedagogisk kontekst, hvorefter vi beskriver den didaktiske opmaerksomhed,
der er intenderet i forløbet fra undervisernes side. Dette sættes i spil i beskrivelsen af det
medieøkologiske og medie-didaktiske setup. Afslutningsvist analyseres den nye form for
partnerskab i vejledningen, der vokser ud af forløbet, og det diskuteres, hvilke didaktiske
implikationer dette har for det videre arbejde med kollegialitet og partnerskab inden for
vejledningsdidaktikken.