Samlede skrifter. Bind 6 Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Samlede skrifter. Bind 6 af Johannes Ewald

Johannes Ewald


Samlede skrifter. Bind 6


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Johannes Ewald var en af 1700-tallets største danske digtere. Danmarks kollektive oplevelser og tidsånden i det 18. århundrede er unikt og smukt skildret i hans poesi og prosa. En hel nations sorg over en elsket konges død, spørgsmål om religion og den danske folkesjæl i det 18. århundrede er vævet ind i Johannes Ewalds værker.Det sjette og sidste bind af Johannes Ewalds samlede skrifter indeholder blandt andet en bibliografi over alle den store digters værker og en samlet indholdsfortegnelse over de seks bind af “Samlede skrifter”.
Johannes Ewald, 1743-1781, dansk digter og dramatiker. Bliver anset som den første moderne digter i Danmark, der skrev ud fra et personligt synspunkt. Allerede i sin samtid var han en skattet digter- frem for at fortsætte den fremherskende klassicistiske lyriske stil udformede han i stedet en prosastil, der med skarphed og humor kunne rumme og udtrykke et nuanceret følelsesliv. Johannes Ewald er ophavsmanden til den danske royale nationalmelodi “Kong Christian stod ved højen Mast” fra 1779.