Handling og ondskab Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Handling og ondskab af Hans-Jorgen Schanz


Handling og ondskab


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Hvad er ondskab- og hvordan kan man beskrive det handlende menneske? Det var centrale sporgsmal for den tysk-amerikanske tAenker Hannah Arendt (1906-1975), der er blevet en af det 20. arhundredes storste samfundstAenkere.I denne bog udsAetter professor Hans-Jorgen Schanz begreberne handling og ondskab for en indgaende, kritisk analyse – og beskriver, hvordan de hAenger sammen med en rAekke andre temaer i forfatterskabet.Arendt oplever i disse ar en sand international renAessance, ikke mindst i kolvandet pa terrorangrebet d. 11. september 2001- hendes refleksion over ondskaben er blevet uomgAengelig.