Den østnordiske ballade Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Den østnordiske ballade af Sigurd Kværndrup

Bogreolen.dk


Den østnordiske ballade


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

I Den østnordiske ballade præsenterer Sigurd Kværndrup den nyere balladeforskning og den første samlede læsning af Svend Grundtvigs
storværk Danmarks gamle Folkeviser.
Østnordiske ballader er viser, der – i modsætning til vestnordiske kvad – er ren fiktion. I viserne mødes hedenske motiver med kristne værdier og tragedier med komik i hverdagsscener, som ofte udvikler sig til panisk dramatik.
De østnordiske ballader har deres egne æstetiske virkemidler og er forbundet med den tradition for sang og dans, de var en del af. Den orale kunsts ordmagi kræver et forum at blive til i – ligesom den hedenske kult kun udfolder sin
kraft på et helligt sted. Derfor benytter Kværndrup begrebet performance-arena i sin analyse. Det betegner dels de konkrete scener, hvor oral kunst er blevet fremført, dels en indre fortolkningsramme, som skabes i samspil mellem kunstner og publikum. Denne nytolkning af visens æstetiske beskaffenhed og dybdestruktur
er således baseret på en hermeneutisk tilnærmelse til visens indre såvel som ydre univers.
Særligt analyseres forskellige versioner af Skjoldmøen, Torbens Datter, Ribold og Guldborg og Ridder Stigs Bryllup, samt den ildevarslende lokalitet ‘ude ved aa’.
Sigurd Kværndrup (f. 1946), dr.phil.
Ekstern lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet samt lektor ved Nykøbing Katedralskole.
English
In Den østnordiske ballade [The East Nordic Ballad] Sigurd Kværndrup presents the resent research on ballads and the first complete reading of Svend Grundtvig’s monumental work Danmarks gamle Folkeviser [Denmark’s Old Folk Ballads].
The East Nordic ballads, referred to as viser, are in contrast to West Nordic kvad pure fiction. In the ballads heathen motifs meet with Christian values, and tragedies meet with comic elements in everyday situations that often develop into terror-filled dramas.
The East Nordic ballads contain distinct aesthetic effects and are connected to the traditions of singing and dancing that they were a part of. The magic that the words of this oral art form hold requires a forum where it can be created – in the same way the heathen cult only unfolds its forces on sacred ground. This is why Kværndrup uses the concept performance arena in his analysis. It covers both the actual stages where oral art form has been performed and an inner frame of interpretation created through the interaction between performer and audience. This new interpretation of the aesthetic value of the ballads and their deep structure is thus based on a hermeneutic approach to the inner as well as outer universe of the ballad.
Sigurd Kværndrup (b. 1946), dr.phil., external lecturer at the Department of Scandinavian Studies and Linguistics, University of Copenhagen.
Forlagets emneord: Litteraturvidenskab – Disputats – Folkevise – Katholicisme – Kønsstudier – Litteraturhistorie – Litteraturteori – Litterær analyse – Oral tradition – Æstetik – Adel – Epos – Feudalisme – Kærlighed – Ægteskab – Norden – John Miles Foley – Svend Grundtvig – Otto Holzapfel – Sidsel Jensdatter – Bengt R. Jonsson – Albert B. Lord – Iørn Piø – Evald Tang Kristensen – Middelalder – Renæssance – Dansk