Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018 Hent Pdf gratis [ePUB/MOBI]

Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018 af Karen Marie Sø Leth-Nissen

Karen Marie Sø Leth-Nissen


Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018


Sprog: Dansk
Pris: GRATIS

Hent | Læse bøger

Denne bog er en hyldest til Hans Raun Iversen i anledning af hans 70-årsdag og fejrer hans lange virke som én af hovedpersonerne i udviklingen af faget Praktisk Teologi i Danmark.
Bidragene beskriver Praktisk Teologi fra fagets spæde start i 1973 via tiden efter 1989, da faget blev en obligatorisk del af den teologiske uddannelse, og frem til i dag. Faget står nu centralt i de teologiske uddannelser på universiteterne i København og Aarhus. Samtidig spiller Praktisk Teologi en vigtig rolle i de teologiske efteruddannelser på Pastoralseminarierne under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.